Bamboe kleding als alternatief voor kleding van katoen.

bamboe kleding |onderkleding

Bamboe kleding vormt  zeker op termijn een goed milieuvriendelijk alternatief voor katoen

Het voordeel van bamboe kleding: bamboe groeit snel en is een makkelijk hernieuwbare bron.

Het vereist 1/3 van de hoeveelheid water van dat wat katoen nodig heeft en het kent geen natuurlijke plagen. Dit betekent dat het kan worden gekweekt met weinig tot geen gebruik van bestrijdingsmiddelen, terwijl katoen dat vaak een grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen nodig heeft. Bamboe plantages kunnen vrij gemakkelijk biologisch worden gehouden.
Bamboe groeit snel: het kan 1 meter per dag groeien.
Na de oogst herstelt een bamboebos zich snel. Het groeit via een wortelstelsel: herplanten is vaak niet eens nodig.
Bij de groei zijn geen insecticiden, pesticides en kunstmest nodig. Dat betekent overigens niet dat ze niet gebruikt worden. Gegevens over pesticide en kunstmest gebruik bij bamboe productie zijn vrijwel niet te vinden.
Bamboe levert per hectare relatief veel ruwe grondstof: tussen de 16.000 tot 30.000 kg per hectare (Bron: FAO). Dat is veel meer dan katoen (747 kg per hectare, bron: Cotton Australia). Welk percentage van de grondstof gebruikt kan worden in bamboetextiel, wordt niet duidelijk.
De wortels van bamboe houden de bodem goed vast en kunnen erosie voorkomen.


Waarom bamboe kleding? Bamboe groeit makkelijk en snel, kost weinig water

Het kan op veel verschillende plekken groeien, ook in Nederland.
Bamboe lijkt een milieutopper. Maar er is een probleem. Bamboe is een harde plant, iets tussen gras en een boom in. Voordat deze harde stof tot zacht textiel verwerkt kan worden, is een chemisch proces nodig, het viscoseproces. Hierbij wordt bamboe in een bad met chemicaliën gelegd, die de vezels losweken, waarna van de vezels textiel gemaakt kan worden. Het resultaat is viscose. Een aantal feiten over dit proces:
De gebruikte chemicaliën voor het maken van viscose zijn geen lieverdjes: Natriumhydroxide, ook wel “bijtende soda” genoemd is irriterend voor de huid en de ogen. Zwavelkoolstof kan bij inademing leiden tot moeheid, hoofdpijn en zelfs zenuwschade.
Viscose wordt veelal geproduceerd in ontwikkelingslanden,daar waar vaak weinig oog is voor arbeidsomstandigheden of het milieu.
Er worden milieuvriendelijkere manieren ontwikkeld om bamboe te verwerken, met andere chemicaliën. Maar als er op het label staat “viscose” is de bamboe hoogstwaarschijnlijk met natriumhydroxide en zwavelkoolstof verwerkt.

Hoe goed is bamboe kleding vs. kleding van katoen?

Katoen staat vanaf het begin van de wedstrijd met 9 – 0 achter. Met name het pesticidegebruik maakt van gewoon katoen een ecologische ramp.Maar hoe goed is bamboe als alternatief? De plant begint de wedstrijd sterk, maar bij het viscoseproces komen er een aantal tegendoelpunten. Hoeveel? Daar is eigenlijk geen algemeen antwoord op te geven: dat hang helemaal af van de details.

Als de fabriek de chemicaliën die bij het viscoseproces gebruikt worden dumpt in de plaatselijke rivier, is dat bamboetextiel een milieuramp. Als de chemicaliën netjes gerecycleerd worden en ook de werknemers getraind worden om op een verantwoorde manier ermee om te gaan, is de milieubelasting al een stuk lager. Bovendien zijn er mogelijkheden om dit proces te verbeteren. Zo is er al een chemisch proces met veel minder belastende materialen. Met dit proces wordt lyocell gemaakt (ook wel Tencel genoemd) , een stof die veel lijkt op viscose. Ook bamboe kan hier als grondstof voor dienen.

Sommige rapporten geven er blijk van dat vaak niet in algemene zin bepaald kan worden hoe groot de milieu-impact is van een vezel is. Het AgenschapNL rapport zegt deemoedig op pagina 31: “Het is erg belangrijk om niet alleen de algemene waarden voor een bepaalde vezel in de overweging mee te nemen. … Het is onmogelijk om op basis van gemiddelden … uitspraken te doen over specifieke individuele gevallen.” Het lijkt erop dat MADE-BY in haar negatieve beoordeling van bamboe hierover uitglijdt: het gebruikt algemene gegevens die in veel individuele gevallen niet kloppen.

Op internet wijzen verschillende commentators erop dat we vooral moeten letten op de totale levenscyclus. Volgens de textielexpert Lorraine Smith hebben claims over de impact van bamboe, katoen of enige andere textiel geen zin als er geen duidelijkheid is over alle aspecten van het proces waarbij een zaadje uiteindelijk een T-shirt wordt. Zij vindt daarom certificaten van groot belang: “Als fabrikanten certificaten hebben om duidelijk te maken dat ze een verschil maken gedurende het proces, dan is het geen greenwashing. Het gaat niet om de vezel, het gaat om de hele levenscyclus van het product.” (Bron: Ecosalon. Een andere expert maakt in Scientific American artikel een zelfde statement)

Voor de acceptatie van bamboe als milieuvriendelijk alternatief zijn certificaten en transparantie dus cruciaal. Fabrikanten en verkopers moeten inzicht geven in hun hele productieketen. Dat geldt overigens óók voor experts en organisaties die een oordeel geven over de milieuvriendelijkheid van bamboe. Op internet zijn veel negatieve oordelen over bamboe te vinden die op weinig concrete cijfers gebaseerd zijn.
Bamboe heeft een groot potentieel om onze kleding te verduurzamen. Het is in de basis een materiaal met bijzonder goede eigenschappen voor mens en milieu. Er zijn wel een paar voorwaarden ook de milieu-impact van het viscoseproces en andere onderdelen van de levenscyclus moeten helder zijn. De wedstrijd kan overtuigend gewonnen worden door bamboe als alle spelers — fabrikanten, verkopers en controlerende instanties — doen waar ze goed in zijn.
Naarmate bamboe producten meer worden verkocht, zal er ook meer inspanning worden verricht om het hele productieproces dus ook het viscoseproces meer milieuvriendelijk te maken. Dan eindigt bamboe kleding als een milieuvriendelijk alternatief voor katoen.

Ben jij al overtuigd van potentieel van bamboetextiel als grondstof voor bamboe kleding?

frisse bamboe kleding: heren onderkleding van Bamigo!

hamamdoeken ook wel pestemal of fouta gemaakt van Bamboe

Heerlijk zittende basics gemaakt van bamboe

Bestel bij nooboo eenvoudig je bamboe kleding online

 

Opname in de Betermode Modegids d.m.v. een #Linkruil

Betermode het modekruispunt op internet met veel aandacht voor plusmode, duurzame mode, mode-evenementen kledingruil, aanbiedingen en verzorgingsprodukten. 
Onderdeel van Betermode is de modegids. Op voorwaarde dat je een tegenlink plaatst kun je  hier je eigen site of winkel laten vermelden. Vul het formulier in. Na goedkeuring is je vermelding geregeld. 
Modegids
linkruilformulier
omschrijving tegenlink: Betermode het modekruispunt op internet
kontakt 

winkelbeter evementen

Winkelbeter en betermode op facebook